This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

wp-share-list

वर्णन

在文章末尾生成一个文章分享站点列表(包含大部分流行的分享站点)。

自定义显示位置:

功能特性

 • 1、不经过第三方网站的跳转(明河写这个插件的初衷,就是很反感其他插件都带有第三方logo,点击后还要跳转到那网站)
 • 2、ajax加载列表数据,晚加载分享站点图标。(尽量不影响页面加载速度)
 • 3、自由控制分享站点的显示及其排序
 • 4、可控制是否引入jquery库(防止重复加载,毕竟现在很多主题都已经自带jquery了)

备注:IE6由于无法显示png图片,所以明河对其效果做了单独处理,不显示阴影

备注:默认是不自动添加分享站点列表的,你想要自动显示,请勾选后台管理页面中的“自动添加到文章尾部”

Usage

自定义显示位置:

स्थापना

安装

 1. 下载并解压
 2. 将此文件夹上传到Wordpress的插件目录:’Wordpress根目录/wp-content/plugins/’。
 3. 在后台的插件管理处激活。

समीक्षा

ह्या प्लगइनसाठी कोणतेही समीक्षण नाही.

योगदानकर्ते आणि विकसक

“wp-share-list” हे मुक्त स्रोत सॉफ्टवेअर आहे. पुढील लोक या प्लगइनच्या निर्मितीत योगदान केले आहे.

योगदानकर्ते

भाषांतर करा “wp-share-list” तुमच्या भाषेत.

विकासातील आग्रह?

कोड ब्राउझ करा, SVN संग्रहालय तपासा, किंवा विकास लॉग च्या RSS द्वारे सदस्यता घ्या.

बदलांची यादी

1.6.1.2

 • 修复升级到1.6.1后不勾选“引入插件的jquery1.4.2库”,插件无法加载的bug

1.6.1

 • 修复1.6版几个明显的bug
 • 重写了html部分
 • 解决部分主题调用失败的问题

1.6

 • 增加小图版,小图版的图标大小为25*25
 • 优化css样式
 • 优化插件管理页面
 • 调整了js(js将在日后重构,现在来看这个脚本,写的还是很粗糙的)

1.5.5

 • 紧急修复js冲突的问题

1.5.4

 • 修正插件样式与部分主题依旧存在冲突的问题
 • 修正插件js与主题部分其他插件js冲突而导致报错,无法显示分享列表的问题
 • 修正开心网的标题接口错误的问题
 • 调整了插件的一些细节
 • 修复IE7、IE8下阴影层出现难看的黑色锯齿

1.5.2

 • 压缩了插件的js和css文件,加快加载速度
 • 修正了插件配置页面的细节问题
 • 强制li无内边距,防止出现二行图标问题

1.5

 • 修正部分主题显示二列的问题
 • 修正插件样式和主题样式冲突的问题
 • 修正百度收藏网址加到‘分类’的问题
 • 增加QQ空间、腾讯微博、搜狐微博、淘江湖四个分享站点
 • 增加可以设置是否显示阴影,是否跟随鼠标滚动的功能
 • 可重置配置参数
 • 调整插件配置页面

1.3

 • 修复插件样式与主题样式上存在冲突的问题

1.2

 • 修正部分主题调用出错的问题(主要是$这个关键字被主题重写引起,对象找不到的缘故),感谢灵亦rEd的反馈。
 • 修正第一个上移时的bug

1.1

 • 样式做了微调
 • 修正浮动失效列表成竖状的问题