अनुवादनाची पुनरावृत्ती: पूर्व तयारी

जय वर्डप्रेस मंडळी,

वर्डप्रेसच मराठी अनुवादनाची पुनरावृत्ती चा एक प्रयत्न येत्या वॊर्डकॅम्प पुणे नंतर करायचा विचार गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे.
त्याची पूर्व तयारी म्हणून एक Online Hangout कॉल येत्या रविवारी योजिले आहे. कॉल invite link मायबोली स्लॅक वर दिली जाईल.

For Slack Invite, Use following Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05tnKXKUmGHbddRbhB6MP7znmKuO1u-aIIw7Eb7rYRB6Slg/viewform?usp=sf_link

अभिषेक देशपांडे