WordPress.org

मराठी

1
वैशिष्ट्य फिल्टर
याप्रमाणे फिल्टर:
संपादन

मांडणी

वैशिष्ट्ये

विषय

थीम यादीत परत जा

Quality orange

च्या सॊजन्यने

ही Quality ची बालक थीम आहे.

आवृत्ती: 1.1.6

शेवटचे अद्यावत: फेब्रुवारी 12, 2018

सक्रिय स्थापना: 700+

थीम मुख्यपृष्ठ

A Business theme which is ideal for creating a corporate / business website. quality Light theme is a child theme of quality theme and it is the orange color variation. Those who need the white background based theme they can use this child theme and if you want dark background based then directly use the parent theme.

टॅग्स:

नारींगी

थीम आढळले नाही .भिन्न शोध घ्या.

टूलबार कडे स्किप करा