थीम्सची यादी

याप्रमाणे फिल्टर:
संपादन

मांडणी

वैशिष्ट्ये

विषय

थीम यादीत परत जा

TimeBlog

Nayra Themes च्या सॊजन्यने

वाणिज्यिक थीम

समर्थन

ही थीम मुक्त आहे परंतु अतिरिक्त पैशांचे वाणिज्यिक अपग्रेड किंवा समर्थन प्रदान करते.

ही Fiona Blog ची बालक थीम आहे.

आवृत्ती: 1.8

शेवटचे अद्यावत: नोव्हेंबर 30, 2023

सक्रिय स्थापना: 200+

वर्डप्रेस आवृत्ती: 4.7 किंवा उच्च

PHP आवृत्ती: 5.6 किंवा उच्च

थीम मुख्यपृष्ठ

TimeBlog is perfect for writers, authors, motivators, bloggers and all types of blogs, news & magazines websites. It has come with all post formats like Standard, Video, Audio, Chat, Aside, Blockquote, Link, Gallery and more. Fiona backend functionality based on category, post, widget, & customizer. Unlock 11 homepages with exquisite sliders for different looks to your website. Guest users can switch theme color skins dark & light. This helps to make readers feel the pleasure of reading blog posts and articles. View the demo of Fiona Pro https://www.nayrathemes.com/demo/pro/?theme=timeblog

समर्थन

काही सांगायचे आहे? मदत पाहिजे?

समर्थन चर्चामंच पहा

अहवाल द्या

ह्या थीममध्ये मुख्य समस्या आहेत का?

या थीमचा अहवाल नोंदवा

थीम आढळले नाही .भिन्न शोध घ्या.