व्यावसायिक समर्थित GPL थीम

While our directory is full of fantastic themes, sometimes people want to use something that they know has support behind it, and don’t mind paying for that. सर्व काही फुकट असावं असं 'जीपीएल' परवाना सांगत नाही, पण जेव्हा असे सॉफ्टवेअर तुम्हाला मिळते तेव्हा ते कसे वापरावे यासम्बन्धी कोणतेही बंधन असू नये.

With that in mind, here are a collection of folks who provide GPL themes with extra paid services available around them. त्यांच्यातील काही पाहण्यासाठीसुद्धा तुम्ही शुल्क भराल, त्यांच्यातील काही सभासदांसाठीच्या साईट्स आहेत, काही तुम्हाला थीम्स निशुल्क देतील आणि फक्त आधार/मदतीसाठी शुल्क आकारतील. What they all have in common is people behind them who support open source, WordPress, and its GPL license.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

जर तुम्ही यादीमध्ये समाविष्ट करण्यास इच्छित असाल तर तुमची माहिती वर्डप्रेस डॉट org. मध्ये समाविष्ट करणे.